Menu
  1. home
  2. My Account

My Account Algemene voorwaarden

My Account wordt beheerd door Etrawler , een geregistreerd Iers bedrijf handelend onder de naam CarTrawler, ArgusCarHire , Holiday Autos en Cabforce („CarTrawler , „wij“, „ons“ of „onze“) . Wij zijn in Ierland geregistreerd onder bedrijfsnummer 93433 en hebben onze statutaire zetel in Classon House, Dundrum Business Park, Dundrum, Dublin 14, Ireland wat tevens ons hoofdhandelsadres is.

Onze Boekingsvoorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van My Account, http://www.arguscarhire.com/en/terms-and-conditions . Door My Account te gebruiken, gaat u akkoord met de Boekingsvoorwaarden.

My Account is uw geïndividualiseerde versie van Holidayautos.com . Om My Account te gebruiken moet u een geregistreerde gebruiker van My Account zijn.

Kortingen

Alleen autohuurboekingen die in de afgelopen twee (2) jaar zijn gedaan (‘Boekingen’) tellen mee in de berekening van uw My Account -niveau. My Account -leden ontvangen kortingen gebaseerd op deze Boekingen (‘ My Account -niveau’). Boekingen van meer dan twee (2) jaar geleden zijn te zien in uw boekingshistorie maar tellen niet mee in de berekening van uw My Account -niveau. Geannuleerde boekingen tellen niet mee in de berekening van uw My Account -niveau .

De My Account -niveaus zijn: Bronze : 1-4 boekingen. Silver : 5 tot 9 boekingen. Gold : 10 of meer boekingen. Wij behouden ons het recht voor om de met de My Account -niveaus samenhangende Boekingsniveaus naar ons eigen goeddunken aan te passen.

Kortingspercentages

My Account -leden ontvangen een kortingspercentage (%) op de aanbevolen retailprijs (Recommended Retail Price, of ‘RRP’) van de autohuur op basis van de My Account -niveaus zoals aangegeven in de onderstaande tabel A :

| Niveau | Kortingspercentages |

| ———- | ———- |
| Bronze | Tot 5 % |
| Silver | Tot 10 % |
| Gold | Tot 15 % |

De hoogte van de korting die u ontvangt wordt bepaald naar ons eigen goeddunken en in bepaalde gevallen is de toegepaste korting mogelijk geen weerspiegeling van de volledige korting behorend bij uw My Account -niveau. Als u bijvoorbeeld een Gold -lid bent, kan het soms gebeuren dat, als gevolg van prijsbeperkingen, uw korting minder dan 15% bedraagt. In alle gevallen zullen wij ons inspannen om u de hoogst mogelijke korting te geven, conform uw My Account -niveau .

De kortingen worden uitsluitend op de retailprijs (RRP) voor huurvoertuigen toegepast en niet op ‘optionele extra’s’ of aanvullende verzekeringen voor het huurvoertuig.

Wij behouden ons het recht voor om het met de My Account -niveaus samenhangende kortingspercentage op enig moment naar ons eigen goeddunken te wijzigen.

Combineren van kortingen

My Account -kortingen zijn exclusief voor My Account -leden. Ze kunnen niet worden gecombineerd met andere speciale aanbiedingen en zijn niet van toepassing op promoties of speciale aanbiedingen elders op onze website.

Accounts koppelen

Wanneer u lid wordt van My Account kunt u eerdere Boekingen die u via een ander e-mailadres hebt gedaan, koppelen. Deze te koppelen Boekingen moeten echter wel door u zijn gedaan en u kunt dus geen Boekingen koppelen die door derden, zoals familieleden of vrienden, zijn gedaan. U kunt uw Boekingen niet verkopen of overdragen.

Beëindigen van uw My Account

U kunt uw My Account beëindigen door de aanwijzingen in de sectie My Details van My Account te volgen.

Mededelingen per E-Mail

Door lid te worden van My Account gaat u akkoord met het ontvangen van online nieuwsbrieven en e-mails over uw My Account en autoverhuur.

Automatisch invullen van gegevens

Door gegevens te gebruiken die u al hebt verstrekt zorgt My Account ervoor dat u niet steeds weer dezelfde gegevens hoeft in te voeren en door deze Algemene voorwaarden voor My Account te accepteren geeft u ons toestemming om uw gegevens op deze wijze te gebruiken. Alle aan My Account verstrekte persoonsgegevens zijn beveiligd en worden uitsluitend gebruikt voor legitieme zakelijke doeleinden conform de geldende wetgeving. Gegevens die worden verstrekt aan My Account zijn onderworpen aan ons Privacybeleid. Klik hier om ons volledige privacybeleid door te nemen.

U kunt in uw My Account -profiel gegevens, accountinformatie en voorkeuren bewerken of verwijderen door op de desbetreffende knop ‘Mijn gegevens bijwerken’ of ‘Mijn wachtwoord wijzigen’ te drukken.

Cookies

My Account maakt gebruik van cookies. Uw gebruik van My Account is onderworpen aan ons Cookie-beleid. Klik hier om ons volledige Cookie-beleid door te nemen.

Uitsluiting van gebruikers

Het is niet toegestaan om een apparaat, software of routine te gebruiken om, hetzij direct of indirect, de juiste werking van deze website of enige activiteit op deze website te verstoren of te trachten te verstoren, of om een overmatige belasting of spanning op onze systemen uit te oefenen. Wij bewaken de site op toegang door systemen voor gegevensextractie en geautomatiseerde toegang tot informatie, en we blokkeren processen die dergelijke activiteiten bevatten.

Wij behouden ons het recht voor om uw lidmaatschap van My Account te beëindigen wanneer u frauduleus handelt of My Account gebruikt op een wijze die niet in overeenstemming is met de Algemene voorwaarden van My Account of enige geldende wetten, richtlijnen of verordeningen. Als we uw lidmaatschap beëindigen, verliest u mogelijk de voordelen die samenhangen met uw Boekingen. We hebben tevens het recht om passende administratieve en/of juridische maatregelen te nemen, met inbegrip van strafrechtelijke vervolging, indien nodig.

We kunnen uw korting op elk willekeurig moment intrekken.

U gaat ermee akkoord dat alle geschillen die voortvloeien uit uw gebruik van My Account worden geregeld overeenkomstig de procedure voor geschillenresolutie vermeld in de Boekingsvoorwaarden, http://www.arguscarhire.com/terms-conditions