Meny

Septembersalg– opptil 40 % rabatt på billeie

Vilkår og betingelser for tilbudet

Tilbudsperiode

Fra kl. 08.00 GMT den 31. augustus 2017 til kl. 23.59 GMT den 10. september 2017 (““tilbudsperioden”“) vil tilbudet være tilgjengelig i henhold til vilkårene og betingelsene for tilbudet, samt standard vilkår og betingelser.

Tilbudet gjelder for henting ved utvalgte destinasjoner. For henting mellom 31. augustus 2017 til 10. desember 2017.

Pris

En rabatt på opptil 40 % er benyttet for standardprisene på Internett. Rabatten gjelder ved bestilling hos utvalgte bilutleiefirmaer ved henting på flyplasser og sentrumssteder.

Merk: vi samarbeider med flere leverandører på hvert sted, og prisene på biler i samme kategori vil ofte variere. Enkelte leverandører gir muligens ikke rabatt, og for disse leiebilene vil det derfor ikke vises noe avslag. Den rimeligste prisen før tilbudet er muligens ikke den rabatterte prisen på dagen for tilbudet.

Alle tilbud er kun gjeldende for den datoen tilbudet fremsettes, og kan ikke benyttes etter den datoen.

Tilbudet avhenger av tilgjengelighet og kan endres eller trekkes tilbake uten forhåndsvarsel. Prisene endres raskt i henhold til etterspørsel og tilgjengelighet, og i tilbudsperioden vil sannsynligvis de billigste bilene gå først. Angitte priser har en rabatt på opptil 40 %, men en prisøkning kan forekomme i tilbudsperioden.

Den rabatterte prisen inkluderer flyplassavgifter, kollisjonsforsikring, miljøavgift, tyveriforsikring, tredjeparts ansvarsforsikring og ubegrenset kjørelengde (unntatt for leie i USA samt leie i Australia og Canada). Leieprisene for USA inkluderer også forsikring for tapsskade og ekstra ansvarsforsikring.

Merk: Kollisjonsforsikring (CDW) dekker ikke alltid skade på eller tap av nøkler, dekk, frontrute eller understell, og du kan holdes ansvarlig for skadekostnader for disse delene.

Tilbudet er ikke gjeldende for forhåndsbestilt ekstrautstyr som forsikring mot egenandel og sikkerhetsdepositum samt GPS-artikler. Tilbudet er heller ikke gjeldende for biler hvor tilbudsprisen er fastsatt av bilutleiefirmaet. I slike tilfeller vises det ingen overstrøket rabattpris.

Avbestillinger, endringer og ekskluderte artikler

Tilbudet gjelder alle nye bestillinger som gjøres for den spesifikke tilbudsdestinasjonen, og kan ikke benyttes for eksisterende bestillinger eller brukes med tilbakevirkende kraft. Bestillinger som gjøres før tilbudet, avbestilles eller endres under tilbudsperioden er ikke gyldige for rabatt.Under tilbudsperioden er det ingen maksimalgrense for antall bestillinger som kan gjøres. Tilbudet avhenger av tilgjengelighet og kan endres eller trekkes tilbake uten forhåndsvarselNår en bekreftet bestilling er gjort, vil det være mulig å foreta mindre endringer for bestillingen, for eksempel endre navnet på nye sjåfører eller legge til forhåndsbestilt ekstrautstyr. Vesentlige endringer som endring av tidspunkt, dato og hente- eller leveringssted, eller endring av biltypegruppe vil være mulig, men dette kan føre til at rabatten ikke lenger er gjeldende. Du vil også være ansvarlig for eventuelle tilleggsavgifter som kan tilkomme som et resultat av disse endringene.Hvis du ønsker å kansellere bestillingen av billeie, vil vanlige retningslinjer for avbestilling og avgifter være gjeldende.Alle bestillinger som krever bekreftelse innen 48 timer vil fortsatt være berettiget til rabatten, såfremt den opprinnelige bestillingen bekreftes av leverandøren. Hvis vi ikke er i stand til å bekrefte den opprinnelige bestillingen innen 48 timer, kan du fortsatt være berettiget til rabatten, såfremt du bestiller billeien på nytt innen 48 timer etter at du ble meddelt om at den opprinnelige bestillingen ikke kunne bekreftes.Tilbudet gjelder ikke for leie av varebil eller campingbil og er avhengig av tilgjengelighet. Tilbudet kan endres eller trekkes tilbake uten forvarsel.Hvis disse vilkårene og betingelsen for tilbudet ikke stemmer overens med våre standard vilkår og betingelser, skal våre standard vilkår og betingelser være gjeldende.

Aprilsalg– opptil 20 % rabatt på billeie

Vilkår og betingelser for tilbudet

Tilbudsperiode

Fra kl. 08.00 GMT den 20. april 2017 til kl. 23.59 GMT den 30. april 2017 (““tilbudsperioden”“) vil tilbudet være tilgjengelig i henhold til vilkårene og betingelsene for tilbudet, samt standard vilkår og betingelser.

Tilbudet gjelder for henting ved utvalgte destinasjoner. For henting mellom 20. april 2017 til 16. juli 2017.

Pris

En rabatt på opptil 20 % er benyttet for standardprisene på Internett. Rabatten gjelder ved bestilling hos utvalgte bilutleiefirmaer ved henting på flyplasser og sentrumssteder.

Merk: vi samarbeider med flere leverandører på hvert sted, og prisene på biler i samme kategori vil ofte variere. Enkelte leverandører gir muligens ikke rabatt, og for disse leiebilene vil det derfor ikke vises noe avslag. Den rimeligste prisen før tilbudet er muligens ikke den rabatterte prisen på dagen for tilbudet.

Alle tilbud er kun gjeldende for den datoen tilbudet fremsettes, og kan ikke benyttes etter den datoen.

Tilbudet avhenger av tilgjengelighet og kan endres eller trekkes tilbake uten forhåndsvarsel. Prisene endres raskt i henhold til etterspørsel og tilgjengelighet, og i tilbudsperioden vil sannsynligvis de billigste bilene gå først. Angitte priser har en rabatt på opptil 20 %, men en prisøkning kan forekomme i tilbudsperioden.

Den rabatterte prisen inkluderer flyplassavgifter, kollisjonsforsikring, miljøavgift, tyveriforsikring, tredjeparts ansvarsforsikring og ubegrenset kjørelengde (unntatt for leie i USA samt leie i Australia og Canada). Leieprisene for USA inkluderer også forsikring for tapsskade og ekstra ansvarsforsikring.

Merk: Kollisjonsforsikring (CDW) dekker ikke alltid skade på eller tap av nøkler, dekk, frontrute eller understell, og du kan holdes ansvarlig for skadekostnader for disse delene.

Tilbudet er ikke gjeldende for forhåndsbestilt ekstrautstyr som forsikring mot egenandel og sikkerhetsdepositum samt GPS-artikler. Tilbudet er heller ikke gjeldende for biler hvor tilbudsprisen er fastsatt av bilutleiefirmaet. I slike tilfeller vises det ingen overstrøket rabattpris.

Eksklusiv 5 % rabatt for e-postkunder

Dette er et eksklusivt tilbud kun til våre e-postkunder. Kampanjekodene gir deg 5 % ekstra rabatt på tilbudsprisen som vises for utvalgte leiebiler når bestillingen gjøres via koblingen i e-posttilbudet. Kampanjetilbudet om 5 % ekstra rabatt er underlagt vilkår og betingelser. Kampanjekoder er kun tilgjengelige i en begrenset tidsperiode, og de utløper den datoen og det klokkeslettet som er angitt i delen «Viktig informasjon» i markedsførings-e-postene. Ingen minimum leieperiode er gjeldende.

For å kunne bruke kampanjekoden for tilbudet om 5 % ekstra rabatt, må du bestille ved å klikke på koblingen i en e-post med et gyldig tilbud fra januar. Du må oppgi kampanjekoden i boksen som vises når du søker etter leiebilen. Den ekstra rabatten vil bli påført standardprisene på Internett som er tilgjengelig for bestilling, sammen med en eventuell rabatt for januar. Tilbudsprisen vises på nettsiden ved bruk av overstreking.

Merk at rabatten ikke er gjeldende for alle biltyper, og i søkeresultatet vil du få informasjon om hvilke leiebiler som er berettiget for rabatt. Tilbudet er begrenset og avhengig av tilgjengelighet. Alle bestillinger som krever bekreftelse innen 48 timer vil fortsatt være berettiget til den annonserte ekstrarabatten, såfremt den opprinnelige bestillingen bekreftes av leverandøren vår. Hvis vi ikke er i stand til å bekrefte den opprinnelige bestillingen innen 48 timer, kan du fortsatt være berettiget til 5 % rabatt, såfremt du bestiller leiebil på nytt innen 48 timer etter at du ble meddelt om at den opprinnelige bestillingen ikke kunne bekreftes. Tilbudet kan ikke benyttes sammen med andre tilbud og er ikke gjeldende for forhåndsbestilt ekstrautstyr som forsikring mot egenandel og sikkerhetsdepositum eller GPS-artikler.

Avbestillinger, endringer og ekskluderte artikler

Tilbudet gjelder alle nye bestillinger som gjøres for den spesifikke tilbudsdestinasjonen, og kan ikke benyttes for eksisterende bestillinger eller brukes med tilbakevirkende kraft. Bestillinger som gjøres før tilbudet, avbestilles eller endres under tilbudsperioden er ikke gyldige for rabatt.Under tilbudsperioden er det ingen maksimalgrense for antall bestillinger som kan gjøres. Tilbudet avhenger av tilgjengelighet og kan endres eller trekkes tilbake uten forhåndsvarselNår en bekreftet bestilling er gjort, vil det være mulig å foreta mindre endringer for bestillingen, for eksempel endre navnet på nye sjåfører eller legge til forhåndsbestilt ekstrautstyr. Vesentlige endringer som endring av tidspunkt, dato og hente- eller leveringssted, eller endring av biltypegruppe vil være mulig, men dette kan føre til at rabatten ikke lenger er gjeldende. Du vil også være ansvarlig for eventuelle tilleggsavgifter som kan tilkomme som et resultat av disse endringene.Hvis du ønsker å kansellere bestillingen av billeie, vil vanlige retningslinjer for avbestilling og avgifter være gjeldende.Alle bestillinger som krever bekreftelse innen 48 timer vil fortsatt være berettiget til rabatten, såfremt den opprinnelige bestillingen bekreftes av leverandøren. Hvis vi ikke er i stand til å bekrefte den opprinnelige bestillingen innen 48 timer, kan du fortsatt være berettiget til rabatten, såfremt du bestiller billeien på nytt innen 48 timer etter at du ble meddelt om at den opprinnelige bestillingen ikke kunne bekreftes.Tilbudet gjelder ikke for leie av varebil eller campingbil og er avhengig av tilgjengelighet. Tilbudet kan endres eller trekkes tilbake uten forvarsel.Hvis disse vilkårene og betingelsen for tilbudet ikke stemmer overens med våre standard vilkår og betingelser, skal våre standard vilkår og betingelser være gjeldende.