Thực đơn
  1. home
  2. Giới thiệu về chúng tôi

Giới thiệu về chúng tôi

arguscarhire.com là trang web cho thuê xe với mức giá thấp nhất. Chúng tôi cung cấp giá thuê xe thấp nhất hoặc hoàn lại tiền chênh cho bạn. Rất đơn giản, chúng tôi biết về dịch vụ cho thuê xe. Chúng tôi thành lập năm 1959. Hoạt động trực tuyến kể từ năm 1996. Chúng tôi cộng tác với trên 1.500 nhà cung cấp và hơn 30.000 địa điểm thuê xe trên khắp thế giới. Vì vậy chúng tôi có nhiều loại xe, nhiều kiểu xe và nhiều lựa chọn hơn. Tất cả đều với mức giá thấp nhất hoặc nhận lại tiền chênh. Rất đơn giản.